CONTACT

CONTACT

Stichting Laevesmelodie

p/a Eric Hennekens
Mareweg 4a
6333 BS Schimmert

Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen: 

QUINCY GROOTJANS

Voorzitter / Artistieke Leiding

quincygrootjans92@gmail.com

ERIC HENNEKENS

Penningmeester / Financiële leiding

eric.hennekens@gmail.com

Over stichting Laevesmelodie